Vzkazy

 • Roháčí jubilující

  Celý článek...  
 • Čapek show na Country radiu

  Pěkný den,

  máme pro Vás několik novinek a dobrých zpráv. Do dalších dílů stále populárnější Čapek show na Country radiu připravujeme rozhovory s těmito osobnostmi:

  září - BB Bowness - skvělá mladá banjistka progresivní kapely Mile Twelve (již tuto sobotu!)

  říjen - legendární foukačkář Charlie McCoy

  listopad - Chris Jones - kytarista a leader kapely The Nightdrivers

  Vysílací časy Čapek show: premiéra každou první sobotu v měsíci od 10:00, reprízy následující pondělí od 23:00 a třetí sobota od 10:00.

  Celý článek...  
 • FUSEKLÍCI J. K. Kučery

   

  _______________________

    

  Josef Kobra Kučera

  (1944–2015) byl člověk mnoha talentů, tvůrce i zkušený organizátor. Mimo jiné před více než deseti lety zakládající člen redakce tohoto listu. Dlouhá léta kreslil osobité stripy, jimž říkal Fuseklíci. Ze stránek různých novin a časopisů sdělovali národu svůj osobitý pohled na svět. Některé kresby jsou staré deset, dvacet, možná i třicet let. A přece jsou stále aktuální. Stále promlouvají k dnešku. Stejně jako Kobrovy články. Jak jste si jistě všimli, stojí za to je reprízovat.  (red.)

   
Dnes má svátek Brigita Zítra má svátek Sabina


V dáli, za horama stojí chajda malá……

Dnes tam těch „chajd“ stojí více, leč v době pořízení tohoto snímku možná v kaňonu (pod obráceným poštovním razítkem z parníku František Josef s datem 3.6. 1902) ještě nestála  ani ta budka lamačů kamene, upravujících potahovou stezku pro koně, „koníčkující“ zpět převážně prázdné šífy, které dopravovaly po Vltavě zboží od Českých Budějovic do níže položených míst na řece. Ať už tam tenkrát stála či ne, v historii trampingu zaujala nezastupitelné místo – ono „to“ tady vlastně asi vše začalo.

Tady bych si dovolil stručnou vsuvku o účelu tohoto povídání z pravěku trampingu. Nejde o nějaké objektivní dějiny, jen jsem měl tátu, který přivandroval spolu s Karlem Kuthanem a Jardou Mottlem ke kolébce čerstvě zrozeného trampingu (a také mu přinesl do vínku zřejmě první kytaru).

Zdědil jsem po něm krabici, plnou svědectví z té doby a byla by škoda, aby skončila v popelnici. Něco z těchto pramenů jsem použil pro své články do trampského časopisu STOPA, vydávaného Alešem Klestilem v západní Kanadě, další jsem též poskytl Frantovi Hackerovi, dnešnímu šerifovi Ztracenky.

 

Na počátku byly Vydry

Nevím, proč se kolébce trampingu říká Svatojánské proudy, když se nazývají po Sv. Janu, nikoliv Jánu, ale to není předmětem vyprávění. Podstatnější je jedno z mála dochovaných svědectví o vzniku  Ztracenky, psané ve správné době na správném místě zřejmě nejznámějším pratrampem – Krysou.

Je to Denník družiny Vyder, provázený velmi zdařilými akvarely, malovanými těmi chlapci právě v místech v denníku popisovaných - v  místech trampům zaslíbených.

Vydry byly družinou původně skautskou, svou popisovanou výpravu  nazývali „naším skautingem“, ale tady už šlo o skauting divoký, neorganizovaný (proto se také prvním trampům říkalo „divočáci“).

Na popisovanou „expedici“ se vydali ve čtyřech. Vedl je zřejmě Frank (František Němec), majitel Kajmana (větší loďka – historiky sice zmiňovaná, leč přesně neidentifikovaná), dále již zmíněný Krysa (Karel Špillar) – kronikář a kuchař, třetím byl Venca, zvaný také Kramle (Václav Kramář), který si přibalil maňas (kdysi oblíbená vratká minilodička) a kvarteto uzavíral Žlabej (Blažej, jeden z bratrů Paskových). Můžeme následně i vidět jejich tehdejší tváře (byť očima Frankovýma, který je zvěčnil).

Chlapci vyrazili – prvně na delší dobu - do Svatojanských proudů na nádherný flíček, známý jim už  z dřívějších toulek. O důkladnosti příprav svědčí předem připravený podrobný jídelní lístek na celou dobu pobytu včetně soupisu potřebných potravin, novinových výstřižků s předpověďmi počasí, receptů na některé pokrmy a jiných plánů, svědčících o „Vydří“ svědomitosti. Vandr, započatý 5. Července 1916 je dále popsán zestručněním autentických zápisků z Krysova denníku:

Start v 7 hod ráno s „vozíkem, košem plným zásob a hromadou jiných věcí“. V 8 hod. se vyrážís lodí (a maňasem) z Císařské louky s cílem - oběd u Vranského ostrova. Člověk míní, Pán Bůh mění. V poledne jsou hoši teprve v Modřanech, kam to ještě šlo, ale od ústí Berounky až do proudů byla cesta chvílemi pod vodou. Táhli hlavně Krysa s Frankem, Kramář vlekl maňasa a Žlabej šel po břehu a díval se na ně. Navíc u Vraného spustil déšť. Celou cestu jen v plavkách, i v tom dešti. Byla z toho jen menší rýma a Kramář tam dokonce ztratil svůj kašel. Ze Štěchovic se táhlo po druhé straně. Krysa kormidloval, Frank, Kramář a Žlabej táhli. Pěkná dřina, Vltava metr nad normálem a proud tak silný, že téměř nebylo možné udržet kormidlo. Déšť ve Štěchovicích trochu přestal, teď ale zdvojnásobil. Strach z nocování v lijáku se rozplynul, když Žlabej uviděl dřevěnou boudu. Otevřenou, byla v ní jen kolečka. I přes objevení dvou sršňů chlapci usoudili, že nocleh zde bude lepší, než na rozbahněném břehu ve stanech.  Lilo celou noc.

Druhý den se převezli na tábořiště na protějším břehu, postavili stany, ale nakonec zpátky  –  nad nasáklým břehem zvítězila přece jen bouda, „připomínající chýši zlatokopů ve Skalistých horách“. Stačilo se v ní zařídit, vyhodit sršní hnízdo a doufat, že skautíky nikdo nevyhodí po celých zamyšlených 14 dní. Třetí den (7. července) šli Frank, Kramář a Žlabej na houby a jahody a přišli celí vyjevení, že je v lese přepadla bába a vynadala jim. Večer přinesli 7 ryb a opekli je na rožni. Další den Frank maloval výhled dveřmi z boudy ven, ob den se chodí do Štěchovic s poštou (převoz 20 hal. na osobu). 9.7. jel Frank s hochy do Štěchovic na Kajmanu, předseda Yachtklubu plul kolem na Bohemii. Večer se zašívají punčochy, Frank kreslí účastníky výpravy, pak kvarteto píšťal „na hubu“, velký zpěv a Žlabej hraje na harmoniku. 9.7. návštěva - přišel Franta Procházka - na 2 dny(rovněž pozdější „základní Ztraceňák“ Chanda - pozn. autora). Domů pak odjel parníkem v 7 hodin. Zásoby potravin na minimu, pojede se domů dříve. Frank vyřezává z jalovce hlavu Indsmena. 11.7. potkal Krysa cestou do Štěchovic p. Kahouna, majitele joly s volantem z Davle, který tábořil poprvé přes noc. Bouda kamenolomců byla chlapci  pokřtěna na „Vydří doupě“ a tábořiště na protějším břehu, které se stalo zárodkem pozdější Ztracenky, nazvali „Vydřím tábořištěm“ (trochu paradoxně si později ve svých vzpomímkách někteří slavní Ztraceňáci tyto pojmy trochu pletli tvrzením, že osada dnes leží na místě Vydřího doupěte)!

 

 

Pod levým obrázkem je signum 8.VII.1916 K.Š. (Karel „Krysa“ Špillar) a je to pohled na Vydří doupě ze stráně od řeky na břehu naproti dnešní Ztracence. Pravý obrázek je tím výše uvedeným „výhledem z boudy ven“, signovaný 8.7.1916 F.N. (František „Frank“ Němec).

Denník pokračuje „těšením se domů na jídlo - že ho bude dost“.13.7. pro všeobecný hlad - odjezd, Krysa vaří z posledních zásob 84 ( !!! ) ks višňových knedlíků, ostatní zatemovali Kaimana a v 6 večer se odplouvá, Kramář na maňasu vpředu. Vltava je rozvodněna, „letíme úžasnou rychlostí peřejemi, rychle míjíme Kiliána a Davli, kol Vranského ostrova letíme střelhbitě, u Kerova doháníme canoi „Růžku“, u Zbraslavi začíná poprchávat. Kramář přisedl do Kaimana, maňasa přivazuje na záď a u Lahoviček nás v déšti předhonil „František Josef“. Přijeli jsme do Prahy ve 1/4 na 10 večer. Cesta trvala 4 a 1/2 hodiny ( malá početní chybička v denníku - pozn. autora), zatímco cesta tam trvala celý den“.

Potud výpis z Krysovy „reportáže“ z vandru. Zajímavým je nejen líčení náplně pobytu v proudech (včetně malování a večerního štupování punčoch) ale i koníčkování 2 lodí s bágly, stany a potravinami z Prahy téměř na Slapy, což si při dnešním způsobu života (nehledě k neregulované – o tehdy metr vyšší Vltavě a ještě v déšti) nedovedu představit (a nevím, jestli někdo vůbec).

K těmto pra-Ztraceňákům patřil i Amca, jinak též Charlie Bill (Karel Amcirk). Byli asi i další, ale nejsou zde v souvislosti s „Vydrami“ zmiňováni.

Vltavskou partii pod kopcem Kletecko - mezi „Vosinami“ a „Horním bukem“ (tak si ta místa pojmenovávali plavci , splavující ku Praze dřevo, vázané do vorů) si výše uvedení „divočáci“ přivlastnili coby jakousi „mateřskou základnu“, z níž se později Vydří tábořiště proměnilo v Tábor Řvavých a následně v osadu s proslulým názvem  – Ztracenou naději (původně dokonce s výslovností „náděje“ s dlouhým á).

Nejen družina Vyder ale patřila k těm pilířům budoucí věhlasné osady. K těm původním návštěvníkům těchto romantických míst zákonitě přibývali další milovníci přírody, z nichž je nutno jmenovat tanečníky z pražského Žofína, říkající si „Hopsající dervišové“. K této bandě s komickým názvem patřili zejména ti, co se pak stali tahouny Ztracenky. Byli to (zřejmě) první kytaristé v historii trampingu – Martin Kanička či Kanice (Zdeněk Nossberger), Filip Švec (Karel Kuthan) a s nimi pak i Butterfly (motýl) – Jarda Mottl. Na snímku jsou „Dervišové“ na „jejich“ žofínské lavičce.

 

Vpředu (zleva) Kanička a Švec, za nimi na opěradle je i Jarda Mottl, kterého jsem později (s brýlemi) znal dobře, nemohu jej ale s jistotou určit na téměř sto let staré fotografii (snad vpravo za Ševcem?).

A jak to viděl jeden z těch žofínských, lze tlumočit z jeho dochovaného písemného „referátu“:

Začátkem první světové války se scházeli někteří skauti (spíše ale bývalí) na březích Vltavy -  někdy u Novoměstských, jindy při Staroměstských mlýnech, kde jeden z nich bydlil. Žízeň po dobrodružství hasili čtením tehdy „frčících“ knih  od Londona, Curwooda, Waldena a jiných. Obsah těchto knih pak nadšeně probírali na těchto „slezinách“ nešetříce výrazů, jako trapér, sombrero, kojot, mokasiny, cariboo a podobných. Idealizovali a mapovali si život stopařů a lovců kožešin a zvěře na dálném západě.

Občas je na jejich schůzkách rozehnal déšť či jim byla zima, takže zatoužili po klubovně. Tu sehnali na půdě domu, v němž jeden z nich bydlel. Tam pak ve volných chvílích a deštivých nedělích debatovali o přečtených knihách, domlouvali si výlety, rokovalo se o zřízení farmy ( to byl jeden z jejich největších ideálů ). Hodně se přeli o barvě košil, které chtěli mít stejné a také o názvu pro jejich družinu.

Farmu nesehnali, na košile také neměli peníze, ale pojmenování bylo zadarmo, tak to si dali. Usnesli se na názvu „Tábor řvavých“. Nápad pro název zřejmě pochází z Breta Harta, který jej použil pro jednu svou povídku.

Při téměř denním pobytu u vody hoši zatoužili po nějaké loďce, kterpou by si koupili, nebo alespoň vypůjčili a tak občas s vypůjčenou pramičkou, šináglem neb ševcem (kanoe byla tenkrát ještě zvláštnost, měl ji jen Rösler-Ořovský, Rott a možná i někdo jiný z bohatších), veslovali na Švarcák nebo Císařskou louku, někdy také až na ostrov do Vraného“………

Potud citováno z písemného svědectví.

Loď si skutečně Kanička se ševcem postavili, elegantní, štíhlou, , trochu dřeva, trochu papíru – připomínala kubánské cigáro, tak ji pojmenovali Kubo. Po sezóně ji na zimu zavěsili na provaz v jakési šachtě Staroměstských mlýnů, leč špagát zradil, loď zmizela v hlubinách a už ji nikdy nenašli.

Následující snímek ukazuje Kubo, které „tančilo jedno léto“.  Kdo ho však na snímku kočíruje, není  známo ani autorovi, ani Ševcovu synu Milošovi, který fotografie poskytl.

 

 

Dodnes jsem nepochopil, proč se Karlovi říkalo Švec. Jeho syn Miloš tvrdí, že údajně proto, že byl z Nuslí, tedy podle známého popěvku „V tom nuselském údolí byla fidlovačka“, jenže to pokračuje „na ní s ševcem z Podolí tancovala Kačka, tak nevím, ale ještě k těm názvům osady:

Kdo by nezpíval ve známém trampském evergreenu: „U Dakoty nahoře v trampů řvavém táboře“? Je to nesmysl. Mottlova písnička „Uspán“ začíná opačně: „V trampů Řvavých táboře, u Dakoty nahoře“,

Atd atd atd…..

 

Foto týdne

Jste náš host číslo

7537333

Melanž

 • Trampský guláš

  Ingredience

  - 600 g zadního hovězího masa
  - 150 g pikantnější klobásy
  - 2 lžičky sladké mleté papriky
  - 1 větší cibule
  - 2 špetky pepře
  - 1 lžička soli
  - 400 g brambor
  - 200 g čerstvých hub (nebo nakládané žampiony, případně větší hrst předem namočených sušených hub )
  - tuk

   

  Postup

  Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a usmažíme na oleji (případně na sádle) dozlatova. Přidáme na kostky nakrájené hovězí maso a zprudka je i s cibulí po dobu asi 2 - 4 minuty opékáme za stálého míchání. Posolíme, zasypeme sladkou paprikou, zalijeme vřelou vodou a dusíme zhruba 40 minut (v papiňáku o 10 - 15 minut méně). Přidáme houby, klobásu nakrájenou na kolečka a brambory (syrové) nakrájené na menší kostky. Vše spolu dusíme do změknutí brambor (zkoušíme vidličkou, brambory změknou dost brzy). Správný trampský guláš se nezahušťuje, ale když máme chuť .....

  Při přípravě tohoto typu guláše můžeme k přípravě použít i např. zeleninu, zbytky dalších mas i uzenin. Je rychle hotový, což oceníme, když přijde nenadálá návštěva.

   

  Doporučená příloha

  • knedlík nemusí být, podle chuti čerstvý chléb nebo pečivo.
   
 • Velký trampský guláš

  Suroviny:

  - 2 vepřová kolena
  - hovězí kližka (množství podle počtu lidí)
  - vepřová kýta nebo ramínko (tolik, co hovězího)
  - 1,5 kostky škvařeného vepřového sádla
  - cibule (polovina váhy masa)
  -1/2 sáčku kmínu
  - 1 sáček gulášového koření
  - mletý pepř
  -3 chilli papričky
  - 5 stroužků česneku
  - 8 větších brambor

   

  Postup:

  Do velkého kotle na prudkém ohni vhodíme sádlo a po rozpuštění vmícháme cibuli a kmín. Těsně před zezlátnutím vhodíme 3-centimetrové kostky hovězího, které jsme předtím máčeli v osolené vodě. Přisypeme gul- ášové koření, podle chuti pepř, chilli papričky, česnek a přidáme čerstvou snítku větvičky smrčku. Dále přidáme nadrobno nakrájené 4 brambory, promícháme, přidáme trochu vody a vložíme rozseknutá, omytá kolena i s kůží. Kotlík přikryjeme a oheň udržujeme tak, aby směs vařila mírným varem. Občas ode dna zamícháme. Vaříme aspoň dvě hodiny. Mezitím si nakrájíme na cca dvoucentimetrové kousky libové vepřové maso, přidáme větší kostky zbylých brambor. Tuto sestavu vložíme do kotle, až když vyjmeme a jíme kolena. Guláš uvaříme do měkka a máme druhý chod.

  Nezapomeneme na křen, hořčici, chléb a pivo.

   
 • Kotlíkový guláš

  Suroviny

  anglická slanina 120 g
  brambory 200 g
  nať z celeru a petržele svázané do otýpky
  cibule 3 ks
  čenek 3 stroužky
  přední hovězí 200 g
  skopové z plecka 200 g
  kmín podle potřeby
  majoránka 2 lžičky
  mletá sladká paprika 1 lžička
  zelená paprika 1 ks
  rajče 4 ks
  sůl podle potřeby
  světlé pivo 1 dcl
  hovězí vývar dle potřeby

   

  Postup:

  Slaninu nakrájíme na kostičky, rozškvaříme, přidáme drobně nakrájenou cibuli a zpěníme. Přimícháme mletou červenou papriku, hovězí maso nakrájené na menší kostky a opečeme. Později přidáme skopové maso nakrájené na větší kostky, osolíme, opepříme. Přidáme zelenou papriku bez jadérek nakrájenou na nudličky a zelenou celerovou a petrželovou nať svázané do otýpky, podlijeme vývarem a udusíme do poloměkka. Brambory očistíme, nakrájíme na čtvrtky, přidáme k masu a podlijeme vývarem. Nakonec přidáme oloupaná a nakrájená rajčata, rozetřený česnek, kmín a dodusíme. Hotový guláš ochutíme majoránkou. Podáváme s chlebem.

Tiráž

Music Open
hudební časopis nejen o muzice


Editor:
  Fedor Skotal

Grafika: Jana Skotalová

 

Autoři:  Jiří Černý, Mirek Černý, Jaroslav Čvančara, Ivan Doležal, Svatoslav Fiala (foto), Jiří Hampl (foto), František Heřman (foto), Hanka Hosnedlová, Vít Hrabánek, Jan Krůta, Miloslav Jakub Langer, Jaroslav Samson Lenk, Jindřich Marek, Stanislav Motl, Petr Vokoun Náhlík, Míra Navara, Marty Newton, Sandy Nosek, Zdeněk Nossberger, Lucia Nováková (foto), Lilly Pavlak, Jan Plachetka, Milan B. Plch, Radovan Rakus, Jan J. Vaněk, Jerry Pupál Vecka, Ladislav Vencálek, Karel Cimbura Vidímský

 

Kontakt: musicopen@email.cz