Vzkazy

 • Cédéčko s vůní kouře

  Ačkoliv ve chvíli, kdy tento článeček píši (polovina prosince), je CD s dlouhým, ale vše říkajícím názvem „Šedifky a Přeletky: Ze starých zpěvníků“, na světě teprve pár týdnů, ohlasy z různých míst jsou nejen četné, ale i velice příznivé, některé přímo nadšené.

  Celý článek...
Dnes má svátek Michaela Zítra má svátek Vendelín

On The Road - Na cestě v Georgetown Loop, Colorado fungujicí stará úzkokolejka - manželka Dana s Pupálem

Byla jsem požádána, abych napsala pár slov k útlé knížečce Jaroslava Pupála Vecky, která vyšla před pěti lety česky ve Spojených státech. Tohle pověření sice považuji za čest, ale na druhé straně si nejsem úplně jistá, jestli dokáži skutečně v plné hloubce a šíři postihnout nejen podstatu publikace, ale i motiv, který Pupála k napsání této knihy vedl.

Domnívám se totiž, že hlavním důvodem, který Pupála přivedl ke zpracování tak rozporného námětu, nebyla ani tak výjimečnost a atraktivnost daného tématu kanibalismu, jako spíš rozporná otázka viny či neviny Ala Packera. Ujal se v podstatě role investigativního žurnalisty a šel vytrvale a umíněně po stopách této víceméně negativní postavy americké historie, i když většinu z nich už dávno zavál prach času. Vyhledával nejen místa, která jsou spjata s Packerovým životem a jeho osobní tragédií, ale snažil se získat i co největší množství dokumentů, osvětlujících postupy tehdejší justice i dalších postojů institucí či veřejnosti. Ať už se jedná o soudní výnosy, Packerova odvolání či guvernérovu milost apod.

Navštívil soudní síň v Lake City a vězení v Saguache, kde byl Packer žalářován, agenturu Los Piňos, jež sehrála v Packerově tragédii svou roli, hrob Alfreda Packera i místo s památníkem obětem u řeky North Fork na Gunnison River. Dal si tu práci a sehnal i fotografie jak hlavní postavy své knihy, tak třeba indiánského náčelníka Chiefa Oureyho a jeho ženy Chipety z kmene Ute, kteří se v oné dramatické části Packerova životopisu vyskytují. Poctivě řadí vedle sebe fakta stranící Packerovi i zjištěné skutečnosti, které jej příliš v dobrém světle nezvěčňují. Není to ovšem jen suchá chronologická faktografie, Pupál oživuje své vyprávění i dobovými historkami, dějepisnými a místopisnými zajímavostmi, krátkými vstupy o dalších zajímavých osobnostech té doby. Nechává si však prostor i pro vylíčení lidské stránky svého negativního hrdiny, který nesporně byl podvodník a dopustil se řady nečestných činů, ale dokázal i upřímně milovat.

Pupál se však v knížce zmiňuje i o těch, kteří se Packerovou historií zabývali před ním. Jedná se nejenom o historiky, novináře a publicisty, ale i například o knižní počiny jako Povídky mezi vězeňskými zdmi nebo více či méně zdařilé filmové verze tohoto neuvěřitelného příběhu. Přínosem jeho publikace jsou pak nesporně i černobílé fotografie v příloze – jak dokumentární, tak ty, které vznikly v průběhu Pupálova pátrání a cest za pravdou.

Není pochyb o tom, že Packer se v extrémně zoufalých podmínkách, jimž byl díky své neuváženosti vystaven, kanibalismu dopustil. Už život s tímhle cejchem rozhodně nemohl být žádnou procházkou růžovou zahradou. Ale přes veškeré shromážděné materiály a historické podklady, nelze ani v závěru bez jakýchkoliv pochybností a váhání rozřešit otázku, která se vine celou knihou. Zda byl Alfred Packer přímo vinen smrtí svých druhů při cestě za zlatem. Zda je zavraždil, či nikoliv. On sám sice až do konce svého života a dokonce i v posledních chvílích svého bytí tvrdil, že je v tomto směru nevinen, ale ani všechna získaná a použitá fakta nedokáží stoprocentně a bez jakýchkoliv výhrad potvrdit jeho nevinu v tomto směru. A tak zůstávají dvířka k této hádance stále ještě mírně pootevřená...

Foto týdne

„Štěstí je jednoduché.

Dobré zdraví

a špatná pamět."

 

Ernest Hemingway

Jste náš host číslo

6689350

Melanž

 • Jaký je Brňák

  Petr Komárek zvaný Farář z Texasu, USA, má – zdá se – silný vztah k Brnu. Čas od času nám přepošle zasvěcené texty o moravské metropoli. Většinou jsou ty texty vtipné, vyznačují se značným stupněm informovanosti. Dnes poslal následující sdělení:

  Celý článek...  
 • Jak posílat příspěvky na potlach v Texasu

  Ozvalo se nám již několik kamarádů ze zahraničí, kteří chtěli poslat peníze na naše bankovní konto na podporu 10 celosvětovéo potlachu, ae nemohli tak učinit, protože informace uvedené na trampských webových stránkách nebyly úplné.

  Celý článek...  
 • Když je v Texasu vedro, skoro se nedá pracovat

  Další zpráva o přípravách na 10. celosvětový potlach i omylu Country rádia.

  Čas letí jak ten jelen, co je šípem střelen. Sice 10.listopad 2018 se mnohým bude zdát ještě daleko, ale vzhledem k tomu, že klimatické podmínky v Texasu nám dovolují pracovat jen v určitý čas, což jsou dva měsíce na jaře a dva měsíce na podzim, není zase tolik času nazbyt. V létě jsou zde úmorná vedra, ve kterých venku pracují jen ti nejstatečnější (ke kterým my už nepatříme) a i když máme většinou mírné zimy, tak ani v těch se moc pracovat nedá.

  Celý článek...

Tiráž

Music Open
hudební časopis nejen o muzice


Šéfredaktor:
Fedor Skotal
Redakce:
Hanka Hosnedlová,
Lilly Pavlak (Švýcarsko),
Jana Skotalová

Grafika a web: Jana Skotalová

Kontakt:
musicopen@email.cz